, , .

OMEGA
,, , , , , , , , , , , ., , , , , , ., , , , , , , , , , , , , , , , , , ϲ, , , , , , , , , , ., , .., , , , , , , , ., , , , , , , , / , , , , ,